Tranh Khắc Đồng Bác Hồ Ngồi Làm việc khung Composite 1m2x80cm

8.800.000 7.500.000