Tranh Khắc Đồng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp khung nhựa 1m2x80cm

9.000.000 7.500.000