Tranh Bách Phúc Bằng Đồng Khung Liền Đồng Khổ 1m27 x 81cm