Lắp đặt 2 bức tranh đồng Sen Hạc và tranh Hoa Sen cho khách Hải Phòng